Tinh thần công dân

Chào các bạn,

Mỗi chúng ta là một con người cá thể. Nhưng chúng ta cũng là những công dân đang sống trong một quốc gia – dân tộc với những phong tục, tập quán, thể chế, luật pháp, tôn giáo, và giá trị đạo đức được bồi đắp qua thời gian. Là công dân, ngoài việc tôn trọng những trật tự và giá trị xã hội ổn định, chúng ta còn có trách nhiệm tham gia kiến tạo nên những  trật tự và giá trị mới phù hợp với thời đại và nhu cầu của các thế hệ hiện tại và tương lại. Một xã hội, một quốc gia chỉ có thể phát triển nếu có những công dân mong muốn và dám hành động vì lợi ích công. Nhiều khi lợi ích công này vượt qua biên giới một quốc gia vì nhiều vấn đề quốc tế cần các công dân hợp tác mới có thể giải quyết.

Là công dân, ngoài việc sống vì ước  mơ của mình thì việc đối xử tốt với những người xung quanh, có ý thức xây dựng cộng đồng, và đóng góp cho các lợi ích công là trách nhiệm của chúng ta.  Chúng ta còn là một phần của trái đất. Nếu không có tình yêu, sự tôn trọng và gìn giữ môi trường tự nhiên – đất đai, sông, biển, không khí, động vật, thực vật – thì thảm hoạ sẽ không tránh được với bất kỳ ai.

Với niềm tin ấy, Tinh thần công dân là một diễn đàn được lập ra nhằm chia sẻ kiến thức, ý tưởng và hành động vì lợi ích công. Tinh thần công dân là tinh thần dẫn lối cho chúng ta sống không chỉ vì lợi ích bản thân, mà chia sẻ yêu thương với những người xung quanh, đặc biệt với những người kém may mắn hơn. Với tinh thần công dân, chúng ta quan tâm đến cộng đồng của mình, sẵn sàng chung tay vì sự phát triển chung. Chúng ta thực hành trách nhiệm và quyền của công dân, đảm bảo nhà nước thực hiện các chính sách vì lợi ích công, vì một tương lại tươi đẹp cho tất cả chúng ta.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm được cảm hứng để thực hành trách nhiệm và quyền công dân của mình, tìm được đồng minh cho các hoạt động vì cộng đồng, tìm được cơ hội để lên tiếng góp ý cho chính sách phát triển quốc gia, và quan trọng hơn là tìm được ý nghĩa trong cuộc sống, như một công dân của nước Việt Nam.

Lê Quang Bình

Chủ tịch Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG)