Tài sản là quá khứ, tự do là hiện tại, mạng sống là tương lai

in Chính Sách/Cộng Đồng

Con người sinh ra tự do và bình đẳng, và con người sở hữu thân thể cũng như cuộc sống của mình. Không một ai khác, thậm chí cha mẹ hoặc nhà nước, có quyền cao hơn đối với cuộc đời của bạn. Ngược lại, bạn không có quyền vi phạm thân thể, hoặc can thiệp vào cuộc đời của người khác.

Ảnh: tự do trên đường đua (nguồn: internet)

Bạn là một con người, có nghĩa bạn đã sống trong quá khứ từ khi sinh ra, đang sống trong hiện tại, và sẽ sống trong tương lai. Trong quá khứ, bạn đã tạo ra các sản phẩm hay tài sản của mình, trong hiện tại bạn sở hữu tự do, trong tương lai bạn có một cuộc sống.

Nếu bạn bị chết hoặc tước đoạt quyền sống, có nghĩa là bạn bị mất tương lai. Bạn mất tự do, có nghĩa bạn mất hiện tại. Bạn mất tài sản, có nghĩa bạn bị phủ nhận những thành quả sống của mình trong quá khứ. Tài sản, chính là sản phẩm của sức lao động, thời gian, năng lượng và tài năng của bạn. Tài sản của bạn có thể được đổi với tài sản của người khác, tuy nhiên phải dựa trên sự tự nguyện, và cả hai cùng được lợi. Và để quyết định, thì chỉ bản thân những người tham gia có quyền đó, chứ không ai có thể áp đặt.

Đôi khi, có những người dùng quyền lực hoặc mánh khóe để làm hại người khác, mưu lợi cho riêng mình. Việc sử dụng quyền lực để đoạt tính mạng của người khác gọi là “giết người”, đoạt tự do gọi là “nô lệ hóa”, và đoạt tài sản gọi là “trộm cướp.” Điều này về bản chất là giống nhau trong trường hợp được thực hiện bởi một người hay nhiều người, tư nhân hay nhà nước. Là con người, bạn có quyền bảo vệ tính mạng, tự do và tài sản của mình khỏi sự bóc lột này. Đây chính là lý do, tại sao nhà nước dân chủ được ra đời, vì nhà nước thay mặt bạn bảo vệ tài sản, tự do và cuộc sống của bạn.

Như vậy, bạn trao cho nhà nước trách nhiệm bảo vệ quyền của bạn, chứ không trao cho họ quyền tước đoạt hoặc xâm hại lợi ích của bạn. Chính vì vậy, bạn có quyền lựa chọn người đại diện cho mình. Bạn nên nhớ, dù nhà nước được lựa chọn kiểu gì, qua tiếm quyền, thừa kế hay bầu cử tự do, họ cũng chỉ là con người, và quyền của họ không cao hơn hay quan trọng hơn quyền của bạn. Điều này có nghĩa, họ không có quyền tước đoạt mạng sống, tự do và tài sản của bạn.

Vì bạn sở hữu cuộc sống của mình, nên bạn phải có trách nhiệm với nó. Các quyền bạn có như một con người, không có nghĩa bạn có thể từ bỏ nó và trở thành nô lệ của người khác, nộp cống tài sản cho người khác, hay hy sinh mạng sống vì người khác. Bạn có quyền lựa chọn mục đích sống của mình, theo như giá trị bạn có.

Khi bạn đại diện cho người khác, hay người khác hành động đại diện cho bạn, nó chỉ đúng đắn khi sự đại diện này là sự đồng thuận hoàn toàn tự nguyện. Điều này chỉ có thể khi bạn được tự do lựa chọn. Đây chính là nền tảng của một xã hội tự do và nhân văn, cũng như một xã hội có đạo đức.

Sự xấu xa không chỉ được khởi xướng bởi những người xấu xa, mà còn từ những người tốt chấp nhận để người xấu sử dụng quyền lực để làm những điều có lợi cho họ. Điều này có nghĩa người tốt đã tạo điều kiện cho kẻ xấu hành động.

Một cuộc sống tự do là một cuộc sống có giá trị. Nếu sử dụng quyền lực để áp đặt một tư tưởng hoặc viễn cảnh lên người khác, là tạo ra sự thiểu năng trí tuệ, dẫn đến hậu quả khôn lường.

Để có được một xã hội tự do, đòi hỏi phải có bản lĩnh và lòng dũng cảm để suy nghĩ độc lập, phát biểu thẳng thắn và hành động dứt khoát. Điều này đặc biệt đúng, vì không làm gì thường dễ hơn hành động rất nhiều.

—————-

*** Bài lược dịch từ “Triết lý tự do” của Ron Paul

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*