Author

TTCD - page 8

TTCD has 72 articles published.

Vai trò của tổ chức cộng đồng trong việc bảo vệ quyền con người

in Cộng Đồng

Các tổ chức của cộng đồng là một phần quan trọng trong các phong trào vận động quyền của các nhóm yếu thế trong xã hội. Khái niệm cộng đồng rất rộng, chỉ bất kỳ một nhóm người có cùng một lợi ích, chia sẻ với nhau cùng ý tưởng, thông tin, nguồn lực hay một chương trình hành động. Ví dụ như cộng đồng người khuyết tật, người di cư, người chơi game, người đồng tính…

Trong nhiều trường hợp, một cộng đồng thiểu số rất khó nói lên tiếng nói của mình do nhiều rào cản. Ví dụ như những người thiểu năng trí tuệ, tổ chức cộng đồng của họ thường phải thông qua những người đại diện. Người đại diện có một số dạng: đại diện ngang hàng, đại diện chuyên gia, đại diện gia đình…  Xem chi tiết

Chiến dịch Thu hẹp khoảng cách 2018

in Thu hẹp khoảng cách
Chiến dịch Thu hẹp khoảng cách

Thu hẹp khoảng cách (Even It Up) là một chiến dịch toàn cầu do Oxfam phát động nhằm phá vỡ vòng tròn bất bình đẳng trên tất cả các khía cạnh, từ kinh tế, chính trị đến giới và vị thế xã hội. Oxfam tin rằng bất bình đẳng là hậu quả của các quyết định chính sách tạo ra các luật chơi không công bằng. Hậu quả dẫn đến một nhóm trở nên giàu có quá đáng còn nhiều nhóm khác bị mắc kẹt trong đói nghèo. Hơn thế nữa, bất bình đằng nằm trong chính niềm tin vào mô hình kinh tế tân tự do nơi thị trường là thống soát và vai trò của nhà nước và xã hội dân sự là thứ yếu. Chính vì vậy, để thay đổi thì cần thay đổi thái độ, niềm tin và nâng cao quyền lực cũng như khả năng hành động của người dân và đối tác để thay đổi luật chơi, thúc đẩy các chính sách tiến bộ hướng tới việc định hình một cấu trúc kinh tế mới, một cấu trúc kinh tế xem bất bình đẳng là sai trái, là rào cản ngăn người dân có được quyền của mình.  Xem chi tiết

1 6 7 8
Go to Top